Scanning af Hørsholm Park

I forbindelse med scanning og registrering af Hørsholm park vil der blive scannet på gadeniveau, opgange, tagflader.

Der vil også blive dronescannet.

Dronen der vil blive fløjet med, har det formål at scanne udvendige overflader og gulvflader på altanerne.

Teknologien den scanner med er Lidar som er impulser den sender afsted for at måle.

Der vil ikke blive filmet eller taget billeder ind i Lejlighederne.

En fordel vil være hvis man har mulighed for det at rulle gardinerne for, hvis ikke man har mulighed for det har det ikke en større betydning, det vil dog hjælpe dronens arbejde.

Det vil være en stor hjælp hvis alle markiser er rullet ind i perioden med dronescanningen.

Dronescanning vil blive udført d. fredag d. 23 Juni. Medmindre det regner eller blæser over 14 m/s.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.