Bestyrelsens beretning for 2022

Kære medlemmer af E/F Hørsholm Park, Endnu et år er gået i vores ejerforening, og det er tid til at gøre status. På den ordinære generalforsamling i 2022 blev der valgt en ny bestyrelse, som tog over, hvor den tidligere bestyrelse slap. Den nye bestyrelse fik konstitueret sig selv og… Læs mere

Hoveddør / sikkerhedsdør

Flere medlemmer har spurgt hvilken type dør man skal bestille såfremt man ønsker at udskifte hoveddøren. Fordelen ved en ny dør er bl.a. lyd- og lugtisolering – derudover er den mere sikker ligesom der medfølger en mere moderne nøgletype. Ved udskiftning så skal det være typen S43: Læs mere om… Læs mere

Affaldssystem opstartes

Vi kan med glæde meddele, at containerne bliver leveret d. 27 og 28. februar 2023. Vi har været i kommunikation med kommunen, og har aftalt at anlægget kan tages i brug fra d 1. marts 2023. Affaldsskaktene nedlægges og spærres derfor d. 1. marts 2023.

Nyhedsbrev DEC 2022

Bestyrelsen for ejerforeningen vil fortsætte traditionen med at udsende nyhedsbreve, når der anses at være behov herfor. Bestyrelsen har i efteråret arbejdet med en række opgaver, og kan nu udsende orientering om status for de væsentligste punkter i dette arbejde: 1. Affaldsprojektet Efter godkendelsen af affaldsprojektet på den ekstraordinære generalforsamling… Læs mere

Akutte situationer

Sker der akutte skader på ejendommen, hvor viceværten eller andre ikke kan træffes, kan der ringes til DEAS Ejendomsadministration. Akutte skader skal forstås som skader, der ikke med rimelighed kan afvente næste hverdag, fx hvis det vil medføre yderligere skade på ejendommen eller forøgede omkostninger, at skaden ikke straks udbedres…. Læs mere

Hjertestarter

Hørsholm Park har anskaffet en hjertestarter. Den er placeret ved indgangsd0ren til nr. 11, hvor også vicevcærtskontoret har indgang.Den er tilmeldt hjertestarterløberne – via alarmcentralen 112 – og indgår derved som en del af hjerteløberkorpset. Der er pt. nogle beboere, der har fået undervisning i betjening af en hjertestarter. Vi… Læs mere