Nyhedsbrev DEC 2022

Bestyrelsen for ejerforeningen vil fortsætte traditionen med at udsende nyhedsbreve, når der anses at være behov herfor. Bestyrelsen har i efteråret arbejdet med en række opgaver, og kan nu udsende orientering om status for de væsentligste punkter i dette arbejde: 1. Affaldsprojektet Efter godkendelsen af affaldsprojektet på den ekstraordinære generalforsamling… Læs mere

Akutte situationer

Sker der akutte skader på ejendommen, hvor viceværten eller andre ikke kan træffes, kan der ringes til DEAS Ejendomsadministration. Akutte skader skal forstås som skader, der ikke med rimelighed kan afvente næste hverdag, fx hvis det vil medføre yderligere skade på ejendommen eller forøgede omkostninger, at skaden ikke straks udbedres…. Læs mere

Hjertestarter

Hørsholm Park har anskaffet en hjertestarter. Den er placeret ved indgangsd0ren til nr. 11, hvor også vicevcærtskontoret har indgang.Den er tilmeldt hjertestarterløberne – via alarmcentralen 112 – og indgår derved som en del af hjerteløberkorpset. Der er pt. nogle beboere, der har fået undervisning i betjening af en hjertestarter. Vi… Læs mere

Ladestandere

Bestyrelsen har besluttet at arbejde for at etablere lademuligheder for el-biler i Hørsholm Park. Et projekt vil blive forelagt på generalforsamlingen i foråret 2023. For at kunne vurdere det forventede behov i de kommende år, vil der blive omdelt et spørgeskema.