Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Årets kommende budget samt større planlagte projekter vil som regel være omdrejningspunktet til den ordinære generalforsamling.

Der afholdes derudover efter behov ekstraordinær generalforsamling. Det er bestyrelsen, der skønner hvornår der er behov for en ekstraordinær generalforsamling.

Du kan nedenfor læse og hente referater fra de seneste generalforsamlinger.

Lukket for kommentarer.