Historie

De tre boligblokke i Hørsholm Park blev i 1969 opført af Danske Ingeniørers Pensionskasse. I 2014 blev den i opgang 16 indrettede børnehave omdannet til 2 store og 2 små lejligheder, således at antallet nu er 199 boliger.

Luftfoto fra 1954, der viser den gamle idrætsplads.

Gennem årene er ‘den ydre klimaskærm’ vedvarende holdt ved lige. Det gælder tag, facade rensning, maling af vinduer, ny asfalt og træer, renovering af planter ved indkørslen og elevatorerne m.m.

Under nr. 3-5 findes et større sikringsrum, der hører under Beredskabsstyrelsen. Det stammer fra Den Kolde Krigs tid og ligger ubenyttet hen.

Lukket for kommentarer.