Nyhedsbrev DEC 2022

Bestyrelsen for ejerforeningen vil fortsætte traditionen med at udsende nyhedsbreve, når der anses at være behov herfor. Bestyrelsen har i efteråret arbejdet med en række opgaver, og kan nu udsende orientering om status for de væsentligste punkter i dette arbejde:

1. Affaldsprojektet

Efter godkendelsen af affaldsprojektet på den ekstraordinære generalforsamling så har vi arbejdet med projektet. HEW containerne er bestilt og forventes leveret i slutningen af februar 2023. Vi er nu i gang med at forberede det sydlige området op imod Rungstedvej til opsætning af containere. I den nordlige ende af parkeringspladsen vil der snart blive bygget en ny containergård til storskrald og farligt affald.

Der sker ingen ændringer i den nuværende anvendelse af affaldsskakte før hele det nye anlæg er etableret – hvilket vi forventer i begyndelsen af marts 2023.

Indtil videre kan bestyrelsen konstatere, at det forelagte budget overholdes.

2. Skægkræ

Der er i opgang 10, 11 og 12 konstateret et omfang af skægkræ, som nødvendiggør en koordineret indsats i berørte lejligheder og fællesarealer, hvilket vil ske hurtigst muligt. Rentokil er hyret til at foretage behandling i de berørte opgange/lejligheder. Der sættes derudover fælder op i de øvrige lejligheder i blokken (13-16) således at det kan konstateres, om flere opgange/lejligheder er berørt.

Der bliver udsendt en nærmere orientering om beboernes/ejerforeningens håndtering af skægkræ.

3. Ladestandere

Bestyrelsen har besluttet at arbejde for at etablere lademuligheder for el-biler i Hørsholm Park. Et projekt vil blive forelagt på generalforsamlingen i foråret 2023.

For at kunne vurdere det forventede behov i de kommende år, vil der blive omdelt et spørgeskema.

4. Grønne områder og parkeringspladser

Buskene i det grønne område i forlængelse af blok 1-5 skal ryddes, da de ikke længere er pæne og snart ikke længere kan klippes. Samtidig etableres tre yderligere p-pladser i tillæg til de eksisterende fem. Disse pladser er tænkt som fremtidige el-ladepladser. Arbejdet – bortset fra asfaltering – kan udføres af vore viceværter.

5. Garageudlejning

Der er p.t. flere ledige garager og et par opsigelser er på vej. Interesserede bedes henvende sig til viceværten, så tomgang kan minimeres.

6. Fællesvaskeri

Den nuværende kortløsning udgår af produktion. Bestyrelsen arbejder på en ny løsning, der ligger så tæt på den nuværende som muligt – dvs. forudbetaling og brug af kort/brik.

7. Rengøring af fællesarealer

Vores hidtidige leverandør af rengøring af opgange har opsagt kontrakten. Der er indgået aftale med en ny leverandør. Viceværten vil foretage nøje opfølgning i den kommende tid.

Det samme gør sig gældende med vinduespudsning på fællesarealer.

8. Betonprojektet

Bestyrelsen holder i begyndelsen af det nye år møde med Teknologisk Institut med henblik på bedre at kunne vurdere, hvorledes problemet skal håndteres. Der er endnu ikke indgået aftale med rådgivende ingeniør.

9. Økonomi

Det forhold, at der ikke er afholdt udgifter til rådgivende ingeniør på betonprojektet, samt at andre budgetterede udgifter til løbende vedligeholdelse er blevet mindre end forventet, betyder, at bestyrelsen forventer at foreningen kommer ud af 2022 lidt bedre end budgetteret.

Der erindres om, at der allerede fra januar 2023 opkræves forhøjet ejerforeningsbidrag som følge af etablering af ny affaldsløsning.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.